A hatályos magyar jogszabályok szerv- és szövetátültetésre vonatkozó,
valamint halottakkal kapcsolatos rendelkezései:

ralgreen.gif (98 bytes)1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről - XI. Fejezet: Szerv- és szövetátültetés

ralgreen.gif (98 bytes)1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről - XII. Fejezet A halottakkal kapcsolatos rendelkezések

ralgreen.gif (98 bytes)18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról

ralgreen.gif (98 bytes)34/1999. (IX. 24.) BM-EüM-IM együttes rendelet az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról

ralgreen.gif (98 bytes)2002. évi VI. törvény az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezménye: Az emberi jogokról és a biomedicináról szóló Egyezmény, valamint az Egyezménynek az emberi lény klónozásának tilalmáról szóló, Párizsban, 1998. január 12-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről

ralgreen.gif (98 bytes)1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről - Az egészségügyi beavatkozás, az orvostudományi kutatás rendjébe és az egészségügyi önrendelkezés elleni bűncselekmények

ralgreen.gif (98 bytes)5/1988. (V. 31.) SZEM rendelet a szerzett immunhiányos tünetcsoport terjedésének meggátlása érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálat elrendeléséről

backlap elejére homehome nyitólap e-mailhomeforwardglobe backvissza forwardelőre