.
Szószóló betegképviselői kísérleti program

A Szószóló Alapítvány a betegjogok érvényesítése területén gazdag tapasztalatokkal rendelkezik. Az Alapítvány célja az, hogy segítséget nyújtson olyan mechanizmusok kidolgozásához, amelyek az emberi jogok hatékony érvényesítését segítik elő az egészségügyben, tapasztalatokat szerezzen e jogok gyakorlati alkalmazása tekintetében, alapul szolgálhasson a betegjogi képviselői rendszer kidolgozásához és professzionális működéséhez.

A Szószóló Alapítvány (link a Szószóló bemutatkozó oldalára) - a Soros Alapítvány támogatásával - kísérleti betegképviselői programot indított 1997-ben. A program célja az volt, hogy segítséget nyújtson egy olyan intézmény létrehozásához és működtetéséhez, amely elősegíti a személyiségi jogok hatékony érvényesítését az egészségügyben. A project keretében 1997 márciusától betegképviselők kezdtek dolgozni hét magyarországi kórházban, majd 1999-től több pszichiátriai intézményben. A betegképviselők a kórházi munka megkezdése előtt féléves intenzív, majd havi rendszerességgel multidiszciplináris képzésben vettek részt. A betegjogi képviselők a kórház vezetőivel, orvosaival, szakdolgozóival és a betegekkel együttműködve alakították ki munkamódszerüket.

A program pozitív fogadtatása és egyértelműen sikeres működése a kísérletet megtervező kutatók várakozásait is meghaladta. A betegképviselők elindítottak egy olyan folyamatot, amely elősegíti a kórházak beteg centrikus átalakítását. (A program sikerét bizonyítja, hogy a munka tervezett befejezése után a kórházak egy része továbbra is igényt tartott a betegjogi képviselők működésére.)

Az Alapítvány Kuratóriuma a kísérlet során rendszeresen értékelte a tapasztalatokat. A folyamatos konzultációknak köszönhetően az első év végére a betegképviselők – önállóságuk megőrzése mellett – egységes követelményrendszer alapján végezhették munkájukat. Az Alapítvány - célkitűzésének megfelelően - konferenciákon, médiumokban rendszeresen beszámolt a projekt eredményeiről, valamint részt vett az “állami” betegjogi képviseletet felállító jogszabályok előkészítő munkálataiban is.