A betegjogi képviselőkre vonatkozó új rendelkezések

Tisztelt Betegjogi Képviselők:

Megszületett az egyes, az egészségügyet és a társadalombiztosítást érintő törvények módosításáról szóló 2002. évi LVIII. törvény, amelyben szabályozásra kerül a betegjogi képviselők jövőbeni helyzete is. A törvény indoklása szerint a jogszabály zömében pontosító, a szervezeti, eljárási és ellenőrzési rendet javító szabályokat tartalmaz, amelyek relatíve rövid idejű felkészülési periódus mellett is alkalmazhatók. A törvény az eddigiekben jelzett célokon túl - elsősorban a megfelelő jogalkotási felhatalmazások biztosításával - megteremti azon törvényi kereteket, amelyek között az uniós csatlakozás még hátralévő alacsonyabb szintű jogalkotási feladatai elvégezhetők, illetve biztosítja az egészségbiztosítás rendszerének átláthatóbb működési kereteit, valamint a társadalombiztosítási alapok felhasználásának a kormányprogram céljaival összhangban történő szabályozását.

A törvény négy fő részből áll:

1. az egészségügyről szóló törvény módosítása

2. a kötelező egészségbiztosításról szóló törvény módosítása

3. társadalombiztosítás alapjairól és felügyeletéről szóló törvény módosítása

4. egyéb, az egészségügyet érintő törvények módosítása

Az egészségügyről szóló törvény módosításához fűzött jogalkotói indoklás szerint a törvény megteremti a lehetőséget az egységes betegjogi és ellátottjogi képviselői rendszer létrehozására, valamint a Nemzeti Egészségügyi Tanács súlyának növelésére az egészségügyi programok véleményezésében. A törvény betegjogi képviselőkkel foglalkozó 2. §-a, 2003. július 1.-én lép hatályba, a betegjogi képviselők ezen időpontig tartoznak az ÁNTSZ-hez. A törvény 16. §-a felhatalmazást ad az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumnak, hogy miniszteri rendeletben szabályozza a betegjog- és ellátottjogi képviselőkre és szervezetükre vonatkozó részletes szabályokat. Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium információja alapján közalapítványi formában kerül kialakításra az új szervezeti keret.

A törvény betegjogi képviselőkre vonatkozó részeinek pontos szövege a következő:

2002. évi LVIII. törvény az egyes, az egészségügyet és a társadalombiztosítást érintő törvények módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

2. § Az Eütv. 32. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"32. § (1) A betegjogi képviselő a külön jogszabály szerinti szervezet keretei között látja el feladatait."

16. § (1) Az Eütv. 247. §-ának (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(2) Az Eütv. 247. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) Felhatalmazást kap az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter, hogy]

"b) a betegjogi képviselő jogállására és eljárására, valamint a betegjogi és ellátottjogi képviselői szervezetre vonatkozó részletes szabályokat,"

[rendeletben állapítsa meg.]

(7) E törvény

2. §-a, valamint 28. §-a 2003. július 1. napján lép hatályba

backlap elejére  homehome nyitólap e-mailhomeforwardglobe backvissza forwardelőre