.
Betegjogok érvényesítése a betegképviselői intézmény tükrében

A demokratikus társadalmi fejlődés előrehaladtával a jogi, etikai, és erkölcsi kérdések egyre nagyobb figyelmet kapnak az egészségügyi ellátás mindennapjaiban. Az emberi jogi, betegjogi mozgalmak mind hatékonyabban képesek elősegíteni az alapvető szabadságjogok érvényesülését az egészségügyben.

A betegjogi képviselő (betegjogi ombudsman) intézménye a fejlett demokráciák egészségügyi rendszereinek meghatározó tényezője, egy humánus, demokratikusan működő az állampolgári, emberi jogokat feltétlenül tiszteletben tartó egészségügyi rendszer jellemzője, illetve egy ilyen rendszer kialakításának előmozdítója. A világban a betegképviselet különböző formái léteznek a demokratikus fejlettség fokától, a társadalmi, kulturális berendezkedéstől függően. Ideális esetben teljesen független szervként, egészségügyi ombudsman látja el a betegjogok védelmét. Egészségügyi ombudsman működhet a minisztérium keretei között is, de megjelenhet a kórház, a fogyasztóvédelmi szervezet vagy a biztosító megbízásából, ugyanakkor számos példa van arra, hogy a törvény felhatalmazása alapján civil szervezetek működtetik a rendszert.

Az intézmény megfelelő módon és keretek között történő kialakítása és működése alkalmas lehet mindazon mechanizmusok összehangolására, amelyek a betegek jogainak érvényesítését hivatottak elősegíteni, kulcsszerepet tölthet be e jogok állampolgárok, betegek, egészségügyi dolgozók körében történő megismertetése tekintetében, segítheti és előmozdíthatja a jogérvényesítő mechanizmusok kiépítését

Ajánlások a betegjogok érvényesítésének hatékonyabb előmozdítására

Az államigazgatási szerveknek, valamint az egyre erősödő civil szférának a betegjogok érvényesítésének elősegítése érdekében törekednie kell újabb mechanizmusok kidolgozására, valamint a működő intézmények hatékonyságának előmozdítására, folyamatos felülvizsgálatára, tökéletesítésére, szükség esetén megváltoztatására.

Alapvető feladat az állampolgárok tájékoztatása a betegjogokról, valamint informálása e jogok érvényesítésének lehetőségeiről a kommunikáció minden eszközével (TV, rádió, nyomtatott sajtó bevonása, tájékoztató füzetek, plakátok terjesztése stb.)

Elengedhetetlen az egészségügyi intézmények támogatása, irányelvek kidolgozása, útmutató adása. Szükség van az egészségügyi dolgozók betegjogokkal összefüggő folyamatos tájékoztatására, etikai jogi képzésének megteremtésére, oktatóprogramok, továbbképzések szervezésére.

Fontos az állami és civil szféra együttműködésének megteremtése, a civil szféra bevonása a döntéshozatalba, érdekegyeztetés (konferenciák, szakmai fórumok szervezése stb.).

Betegjogi képviselő, mint a betegjogok hatékony érvényesítésének lehetséges alternatívája

A betegjogi képviselői rendszer kialakításánál az alábbi szempontok kell feltétlenül figyelembe venni:

Szószóló Alapítvány kísérleti programjának tapasztalatai azt mutatják, hogy ezen intézmény működőképes lehet ma Magyarországon, azonban kizárólag azzal a feltétellel, ha a rendszer szigorúan az intézmény filozófiájának megfelelően épül fel, és az állampolgári ellenőrzésben civil szempontokat igyekszik érvényesíteni.

Kismődi Eszter