.
Hogyan érvényesíthetők a betegek jogai?

 1. Az egészségügyi szolgáltató, illetve fenntartó
 2. Az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről alapján az egészségügyi szolgáltató köteles a beteget–egészségügyi állapotától függően a felvételkor, illetőleg az ellátás előtt tájékoztatni a betegjogokról, azok érvényesítésének lehetőségeiről.

  A beteg jogosult az egészségügyi ellátással kapcsolatban az egészségügyi szolgáltatónál, illetve fenntartójánál panaszt tenni. (1997. évi CLIV. tv. 29.§ (1))

 3. Betegjogi képviselő
 4. Az egészségügyi törvény értelmében (30.§ - 34.§), a beteg vagy hozzátartozója panaszával problémáival fordulhat annak a kórháznak a betegjogi képviselőjéhez, amelyben a gyógykezelése történt.

 5. Közvetítői Tanács
 6. A beteg és az egészségügyi szolgáltató között felmerülő jogviták peren kívüli megoldására a felek együttesen kezdeményezhetik a jogvita közvetítői eljárás keretében történő rendezését. (1997. évi CLIV. tv. 34.§, 2000. évi. CXVI. tv. az egészségügyi közvetítői eljárásról)

 7. Közigazgatási kérelem

A Panaszos Közigazgatási kérelemmel fordulhat az intézmény felügyeleti szervéhez, illetőleg az Egészségügyi Minisztériumhoz, amely a kártérítés jogalapjától függetlenül megvizsgálhatja az érintett betegségével összefüggő gyógykezelést.

 1. Magyar Orvosi Kamara

Etikai, fegyelmi ügyekben lehetőség van a Magyar Orvosi Kamarához fordulni. A Magyar Orvosi Kamara etikai vétség gyanúja esetén etikai eljárást folytat le.(1994. évi XXVIII. tv. a Magyar Orvosi Kamaráról, Magyar Orvosi Kamara Etikai Kódexe, 1998.)

 1. Polgári Per
 2. A betegnek joga van polgári pert indítani a gyógykezelést végző intézmény ellen. Az eljárásra a Polgári Peres Eljárás, valamint a Polgári Törvénykönyv szabályai vonatkoznak. (1952. évi III. tv. , 1959. évi IV. tv.)

 3. Büntető Per

Amennyiben gyógykezelésében résztvevő orvos illetőleg egészségügyi dolgozó súlyosabb kötelezettségszegésének alapos gyanúja merül fel, lehetőség van büntető feljelentést tenni. (Az eljárásra 1973. évi I.törvény A büntetőeljárásról szabályai vonatkoznak.)

 1. Állampolgári jogok országgyűlési biztosa

Az országgyűlési biztoshoz bárki fordulhat, ha megítélése szerint valamely hatóság illetve közszolgáltatást végző szerv eljárása, ennek során hozott határozata (intézkedése), illetőleg a hatóság intézkedésének elmulasztása következtében alkotmányos jogaival összefüggésben sérelem érte vagy ennek közvetlen veszélye áll fenn, feltéve, hogy a rendelkezésre álló közigazgatási jogorvoslati lehetőségeket már kimerítette, illetve jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva.(1993. évi LIX. törvény az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról)

 1. Civil Szervezetek

Tanácsért, tájékoztatásért lehet fordulni a betegek érdekvédelmi szervezeteihez, melyekről bővebb felvilágosítást lehet kérni a Lánc Szövetségnél ( 1132 Váci út 14.IV. em. II. Tel/Fax: 1 3492716) vagy a Szószóló Alapítvány Betegjogi Konzultációs Központjában.