.
Ha betegek vagyunk...
TÁJÉKOZTATÓ A BETEGJOGOKRÓL

Az 1997-es év döntő változásokat hozott a hazai egészségügyi jogalkotás terén. Huszonöt év után új Egészségügyi Törvény született, amely mintegy szimbolikusan is kifejezésre juttat egy szemléleti változást azzal, hogy az egészségügyi dolgozók kötelezettségeinek szűkszavú felsorolása helyett elsősorban a betegek jogait és kötelességeit fogalmazza meg részletesen.

A betegjogok nem jelentenek többletet az Alkotmányban már benne foglalt alapjogokhoz képest. Megfogalmazásuk azt tisztázza, hogyan élhet alkotmányos jogaival a gyógykezelésre szoruló magyar polgár az egészségügyi ellátás speciális feltételei között.

Az egyén autonomiájának kulcsszerep jut a szabályozásban. A jogosultságok és szabályok egyértelmű rögzítése nemcsak áttekinthetőbbé teszi az orvos-beteg viszonyt mindkét fél számára, de számos konfliktust is megelőzhet. A törvény rendelkezései lehetőséget nyújtanak ahhoz, hogy a beteg az orvos partnere legyen gyógyítása, ellátása során.

Az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről az ágazatot érintő szinte valamennyi lényeges kérdésben tartalmaz alaprendelkezéseket. A törvényt 1997 decemberében fogadta el a magyar Parlament, 1998 júliustól néhány részlettől eltekintve hatályos.

Mit is jelentenek ezek a jogok?

A betegnek mindenekelőtt joga van az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és megkülönböztetés nélküli egészségügyi ellátáshoz.

A beteg az emberi méltósághoz való joga alapján soha nem tekinthető a gyógyítás puszta tárgyának a betegellátás során. A kórház nem zártintézmény, a beteg hozzátartozóival kapcsolatot tarthat, a látogatásoknak csak az intézmény feltételei és a betegtársak jogai szabnak határt.

A beteg csak a törvényben meghatározott esetekben korlátozható az intézmény elhagyásának jogában.

Az új törvény részletesen megszabja a beteg számára egyéniesített formában nyújtandó tájékoztatás tartalmi követelményeit és módját.

Az önrendelkezési jog alapján a cselekvőképes beteg maga dönt az egészségügyi beavatkozással és ellátással kapcsolatos kérdésekben. Meghatározott törvényi feltételekkel az önrendelkezési jog kiterjed az életmentő és életfenntartó beavatkozások visszautasítására is.

A betegnek joga van megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációt, erről másolatot készíthet, illetve bizonyos esetekben ezek kijavítását is kérheti. A beteg jogosult arra, hogy egészségügyi és személyes adatait csak az arra jogosulttal közöljék.

A felmerülő panaszok és jogviták megoldásában a beteget a betegjogi képviselő és a közvetítői tanács fogja segíteni.

MIT VÁRHAT EL HA ÖN ORVOSHOZ FORDUL?

Természetesen elsősorban azt, hogy időben megfelelő gyógykezelésben részesüljön. Azonban az Ön számára sem mindegy, hogy az orvosi vizsgálatok, beavatkozások milyen körülmények között zajlanak le. Önt az egészségbiztosítás rendszerén belül megilleti az állapotának megfelelő, megkülönböztetésmentes ellátás, emberi méltóságának tisztelete az ellátás igénybevétele során, a tájékoztatáshoz, kapcsolattartáshoz való jog, az intézmény elhagyásának joga, az ellátás visszautasításának joga. Rendelkezésére állnak különböző jogérvényesítési eszközök is.Önnek joga van kérdezni, tájékozódni az egészségügyi beavatkozások előtt, a gyógykezelés időtartama alatt és azután is.

MIRE JÓ A TÁJÉKOZTATÁS?

A kérdések az Ön gyógyulását és az orvos tájékozódását segítik, ezért ne érezze kellemetlennek, még akkor sem, ha úgy érzi nehéz pontosan megfogalmazni az Önt érdeklő problémákat.Nem árt, ha előre készül az orvossal való találkozásra. Nagyon fontos dologról, az egészségéről van szó, ne szégyellje elmondani panaszait, félelmeit. Fogalmazza meg kérdéseit!Igyekezzék figyelni és megjegyezni azokat, amiket az orvos mond, ha nem érti az orvos által mondottakat, ne habozzon visszakérdezni a pontos megértés érdekében.
Néhány tanács:

Minden esetben tisztázza, hogy milyen beavatkozások várhatóak, ezek hogyan történnek, mennyi időt vesznek igénybe, milyenek a várható következmények.Ha szükséges az érzéstelenítés, fontos tudni hogyan történik, altatást, vagy helyi érzéstelenítést szándékoznak alkalmazni.Az orvos minden beavatkozás előtt részletes szóbeli tájékoztatást is nyújt az Ön részére, sőt írott és képekkel illusztrált tájékoztatók is segítik. Adódhatnak olyan kérdései, amelyek nem szerepelnek a tájékoztatásban, ne restellje feltenni ezeket.

Írott tájékoztatót csak akkor írjon alá, ha azt részletesen elolvasta, megértette és megbeszélte kezelőorvosával.

A betegek jogai a következők:

1. Az egészségügyi ellátáshoz való jog

2. Az emberi méltósághoz való jog

3. A kapcsolattartás joga

4. Az intézmény elhagyásának joga

5. A tájékoztatáshoz való jog

6. Az önrendelkezéshez való jog

7. Az ellátás visszautasításának joga

8. Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga

9. Az orvosi titoktartáshoz való jog

10. Az orvosi kezeléssel, ellátással kapcsolatos panasz kivizsgálásának joga

1081 Budapest, Rákóczi út 73. II. em. 1. Tel./Fax: 333-4493