..
Az Egészségügyi törvény szellemiségét öt alapelv hatja át
Dr. Jakab Tibor

A betegek jogainak és méltóságának védelme: „Az egészségügyi szolgáltatások és intézkedések során biztosítani kell a betegek jogainak védelmét. A beteg személyes szabadsága és önrendelkezési joga kizárólag az egészségi állapota által indokolt, e törvényben meghatározott esetekben és módon korlátozható.” [2.§ (1)] E korlátozás végrehajtási módjának és mértékének – az Alkotmány értelmében - pedig minden esetben arányosnak kell lennie a védendő cél, a közérdek (járványügyi biztonság, a beteg és környezete testi épségének és egészségének védelme) jelentőségével.

Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés körében biztosítani kell az esélyegyenlőséget és a méltányosságot. Ez nem jelent kevesebbet, mint azt, hogy minden Magyarországon tartózkodó személynek megkülönböztetés nélkül, azonos eséllyel kell hozzájutnia a számára szükséges egészségügyi ellátáshoz. (Tehát pl. a lakóhely vagy a társadalmi „pozíció” elviekben nem befolyásolhatja a szükséges egészségügyi ellátáshoz való hozzájutást.) Viszont nem jelent többet sem, mint lehetőséget, ami akkor valósulhat meg, ha a szükséges (kívánt) szolgáltatás igénybe vételére az illető jogosult.

Az egészségügyi ellátó rendszer felépítésében kiemelkedő fontosságú a progresszivitás elvének alkalmazása. Ez azt jelenti, hogy minden beteg akkor és ott kerüljön gyógykezelésre, ahol és amikor egészségi állapotának megfelelő ellátást kaphat, és ahol az ehhez szükséges szakmai követelmények biztosítottak. Ennek eldöntésére a betegbeutalási rendszer szolgál. (A „szabad orvosválasztás” kapcsán még visszatérünk erre.)

Az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának szakmai követelményei szektorsemlegesek. Tehát pl. a vakbélműtétünkkor szakmai szempontból azonos minőségű ellátást kellene, hogy kapjunk, ha azt egy kisvárosi önkormányzati kórházban végzik el, illetve ha azt egy hiper-szuper magánklinikán.

Az egészségügy működésének meghatározó eleme a megelőzés, a preventív szemlélet fokozott érvényre juttatása. Ez az, ami még csak szép alapelv, megvalósulásától igencsak távol vagyunk!