.
Az egészségügyi ellátáshoz való jog
Dr. Jakab Tibor

„Minden betegnek joga van sürgős szükség esetén az életmentő, illetve a súlyos vagy maradandó egészségkárosodás megelőzését biztosító ellátáshoz, valamint fájdalmának csillapításához és szenvedéseinek csökkentéséhez.” - mondja ki az egészségügyi törvény 6. §-a.

A sürgős szükség esete akkor áll fent, ha azonnali egészségügyi ellátás hiányában a beteg közvetlen életveszélybe kerülne, illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne. Ilyen helyzetben a betegnek meg kell kapnia a szükséges ellátást akkor is, ha „fizetőképességét” nem tudja igazolni (pl. nincsen nála „tébékártya”). Hasonlóképpen minden egyéb szempontot félre kell tenni akkor is, ha a betegnek a fájdalmai csillapítására van szüksége. Bonyolultabb a helyzet, ha a szenvedéseinek csökkentéséről van szó. A szenvedés nem csak testi , hanem lelki fájdalom is lehet. Sajnos, nagyon kevesen tudják, hogy „lelki fájdalom” esetén is kérhetünk magunk, vagy embertársunk számára sürgős orvosi segítséget. (Pécsett napközben a Papnövelde utca 4. alatti Krízisambulancián, éjszaka a Pszichiátriai Klinikán kaphatunk segítséget, illetve este 7 és reggel 7 óra között a 06 80 505-390-es telefonszámon ingyenesen hívhatjuk az Élet Telefonszolgálatot.)

A betegnek alapvetően joga van az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és megkülönböztetés nélküli egészségügyi ellátáshoz. Megfelelő az ellátás, ha az adott egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó szakmai és etikai szabályok megtartásával történik. Folyamatosan hozzáférhető az ellátás amennyiben az egészségügyi ellátórendszer napi huszonnégy órán keresztül igénybe vehető. (Ez nem azt jelenti, hogy minden egyes rendelőnek, kórháznak állandóan „nyitva kell lennie”, hanem azt, hogy a beteg a szükséges ellátást időben meg kell, hogy kapja valamely intézményben.) Az ellátás megkülönböztetés nélküli, ha nem történik hátrányos megkülönböztetés a betegek között társadalmi helyzetük, politikai nézeteik, származásuk, nemzetiségük, vallásuk, nemük, szexuális irányultságuk, koruk, családi állapotuk, testi vagy értelmi fogyatékosságuk, képzettségük és minden egyéb, az egészségi állapotukkal össze nem függő okok alapján.