.
Az emberi méltósághoz való jog : várakoztatás, intimitás kapcsolattartás

Dr. Jakab Tibor

A méltóság tiszteletéhez tartozik az is, hogy a beteget csak „méltányolható okból és ideig szabad várakoztatni.” A rossz munkaszervezés, a kávészünet vagy a gyógyszergyári orvoslátogató miatti várakozás nem tartozik a „méltányolható” okok közé! Sokat javíthatna a jelenlegi helyzeten, ha az ellátók mindinkább arra törekednének, hogy a betegekkel előre egyeztessék az ellátás időpontját.

Az ellátás során tekintettel kell lenni a beteg szeméremérzetére is. Ruházata csak a szükséges időre és szakmailag indokolt mértékben távolítható el. Nagyon helytelen – és jogellenes – az az itt-ott (?) előforduló gyakorlat, amikor a rendelés meggyorsítása érdekében egyszerre több beteget zsúfolnak be az öltözőbe. Erre nem lehet mentség sem a helyhiány, sem a „doki” elfoglaltsága. Sajnos nem ritka eset az sem, hogy a lemeztelenített beteget szobatársai szeme láttára vizsgálnak, kezelnek vagy éppen mosdatnak. Ilyen megalázó helyzetet nem kell eltűrniük! Minden intézményben kell lennie paravánnak, amivel eltakarhatják a beteget.

A kórház nem zárt intézmény. Hozzátartozóival, barátaival a beteg írásban vagy szóban (telefonon) kapcsolatot tarthat és látogatókat fogadhat. A kapcsolattartásnak csak az intézmény feltételei, a betegtársak jogai és a betegellátás rendje szabhat korlátokat. Kivételes indokolt esetekben közegészségügyi okból vagy a beteg gyógyulása érdekében a látogatás korlátozható, de a kapcsolattartás egyéb formái nem. (A kapcsolattartás részletes szabályait az intézmény házirendjének kell tartalmaznia.) A kompetens (beszámítható) nagykorú beteg meghatározhatja azt is, hogy kik nem látogathatják. (Megtörtént, hogy egy betegsége végstádiumában lévő férfi megtiltotta, hogy a vele egyháztartásban élő felesége látogassa, mert azt akarta, hogy utolsó napjaiban inkább a barátnője legyen mellette. Nem volt könnyű érvényt szereznie akaratának...) Kiskorú gyermeknek és a súlyos állapotú betegnek joga van ahhoz is, hogy egy személy, a betegellátást nem zavarva, éjjel-nappal mellette tartózkodjon. Hasonlóképpen a szülő nő megjelölhet egy olyan felnőttet, aki a vajúdás és a szülés során folyamatosan mellette lehet. Tehát tévedés az, hogy csak a férj lehet bent a szülésnél, a vajúdó nő dönti el, ki legyen mellette.

Természetesen a betegnek joga van ahhoz is, hogy valaki (valakik) ne szerezhessen tudomást a gyógykezeléséről. A beteg megtilthatja azt, hogy gyógykezelésének tényét vagy a kezelésével kapcsolatos egyéb információt más előtt feltárjanak. (Ha a beteg azt kívánja, akkor még azt sem mondhatják meg másnak, hogy ott van az intézményben.)