A beteg kötelezettségei
(Dr. Jakab Tibor)

Eredményes gyógyító tevékenység csak a beteg és az ellátók kölcsönös együttműködése révén lehetséges, ezért a betegnek nem csak jogai, de kötelezettségei is vannak. E kötelezettségeknek elsősorban a saját és mások gyógyulása érdekében kell eleget tennie. A beteg – saját érdekében, és miután a javasolt terápiába beleegyezését adta - mindenekelőtt köteles együttműködni az őt ellátó egészségügyi dolgozókkal az alábbiak szerint:

- Tájékoztatni őket mindarról, aminek ismerete szükséges a megfelelő gyógykezeléshez. Különösen fontos elmondani korábbi betegségeit, gyógykezelését; azt, hogy milyen gyógyszereket szed, illetve szedett, valamint fel kell tárnia azokat a kockázati tényezőket is, amik az egészségét károsíthatják. Szólnia kell, ha nem érti a számára adott tájékoztatást vagy annak valamilyen részletét.

- Tájékoztatni kell az ellátókat – saját betegségével összefüggésben – mindarról, ami mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről és a foglakozás végzését kizáró megbetegedésekről, állapotokról. (Egyes fertőző betegségek esetén azt is meg kell mondania, hogy a fertőzést kitől kaphatta és kit fertőzhetett meg.)

- El kell mondania, hogy egészségügyi ellátásával kapcsolatban korábban milyen jognyilatkozatokat tett (pl. helyettes döntéshozót nevezett meg, élő végakaratot készített).

- Miután hozzájárult a beavatkozásokhoz, köteles betartani az orvosoknak a gyógykezelésével kapcsolatos rendelkezéseit. Ha erre valamilyen okból kifolyólag képtelen (pl. a javasolt gyógyszernek súlyos mellékhatása van), úgy ennek okát azonnal közölnie kell a kezelőorvosával.

- Természetesen köteles betartani a jogszabályokat, az intézmény házirendjét és a térítésköteles ellátások ellenértékét megfizetni.

- Hitelt érdemlően igazolnia kell a személyes adatait és azt, hogy van-e egészségbiztosítása?

- Köteles tiszteletben tartani más betegek és az egészségügyi dolgozók jogait.

Bizonyára Ön is belátja, hogy ezek nem is olyan teljesíthetetlen követelmények.